Log ind   |  
Forside Minimer

Amstrup-Ege Vandværk

Vandværket er opført i 1967 og forsyner fortrinsvis sommerhuse og landbrugsejendomme. 

Indvindingstilladelsen er på 25.000 m³/år og udløber 29. juli 2023. Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 108.74 og 108.141. Boringerne ligger på fællesareal/græs ved sommerhusområde. Begge boringer er placeret i tørbrønd med alarm på brønddækslerne. På begge boringer er etableret pejlemulighed, vandtæt aflukning af borerør samt nedadvendt udluftningsstuds med insektnet. Rentvandsbeholder er beliggende under vandværksbygning. Seneste inspektion og oprensning er sket i 2013.

Bestyrelsen vil aflæse vandmålerne hvert år ultimo december. 

Kontakt Minimer

Maks Klaustrup
Alrøvej 201
8300 Odder
Tlf. mobil:21729595
E-mail: maks@bioapp.dk

 

 

Driftsinfo Minimer

Vandforsyningen kører normalt

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation