Log ind   |  
Driftsinfo Minimer

Vandforsyningen kører normalt

   

 Der har været et stort brud på en forsynings ledning på Ravnsagervej. Dette er nu lokaliseret og repareret. Der kan være misfarvet vand i hanen. Lad vandhanen løbe til vandet er rent. Vi klager, hvis uheldet har givet anledning til problemer. Eigil Størum kan kontaktes på 50 57 81 65 

Forside Minimer


Dyngby Strands Vandværk A. m. b.a. har som målsætning at fremstå som et kvalitetsbevidst, privatejet vandværk med et højt kvalitetsniveau, der er miljøbevidst og sikrer levering af rent vand til en konkurrencedygtig pris i forhold til øvrige vandværker i kommunen. Bestyrelsen ønsker at fastholde den decentrale styring og ejerskab og tager således afstand fra centralstyret stordrift. Vi ønsker at bevare nærdemokratiet i vort nærområde. 

Dyngby Strands Vandværk Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. Vandværket udpumper ca. 85.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. En tredie boring er lavet  januar 2017, der betyder styrket forsynings- sikkerhed. 

Hårdhed Drikkevandet i Dyngby Strands vandværk er  15 dH. Middelhårdt vand.

 

 
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation