Log ind   |  
Driftsinfo Minimer
Ingen meddelelser

    Der kan i dag den 2 maj være en kort afbrydelse ud for plantagevej 209 være periodevis afbrudt for vandet

Forside Minimer


Dyngby Strands Vandværk A. m. b.a. har som målsætning at fremstå som et kvalitetsbevidst, privatejet vandværk med et højt kvalitetsniveau, der er miljøbevidst og sikrer levering af rent vand til en konkurrencedygtig pris i forhold til øvrige vandværker i kommunen. Bestyrelsen ønsker at fastholde den decentrale styring og ejerskab og tager således afstand fra centralstyret stordrift. Vi ønsker at bevare nærdemokratiet i vort nærområde. 

Dyngby Strands Vandværk er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 85.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.  

Hårdhed for drikkevandet i Dyngby Strands Vandværk er ca. 15 dH, svarende til middelhårdt vand.

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation