Log ind   |  
Kontakt Minimer

 

Takstblad 2018 
   

Driftsbidrag 

Årlig afgift pr. andelshaver/bolig                                   Kr.        480,00

Vandpris pr. m3                                                              Kr.            3,00

Vandafgift + drikkevandsbidrag til staten pr. m3           Kr.            6,25

Gebyrer 

Restancegebyr                                                                Kr.       100,00    momsfri

Flyttegebyr*                                                                   Kr.       200,00

Manglende indberetning af  selvaflæsning                    Kr.       150,00    momsfri

Lukkegebyr                                                                    Kr.       300,00    momsfri

Genåbningsgebyr (excl. påløbne omkostninger)            Kr.       300,00

*Bagatelgrænse kr. 25 opkræves/udbetales ikke ved fraflytning 

Andel 

Andel excl. omkostninger til tilslutning,

hovedledningsbidrag samt brønd som faktureres

efter faktiske omkostninger                                           Kr.  12.602

Priser er ex. moms

 


 

 

 


Om vandværket Minimer

 

Drikkevandet i Dyngby Strands vandværk er hårdt vand, det vil sige 15 dH.

En ny boring nr 3 blev  lavet i 2017.

Vi byder Boulstrup Vandværks medlemmer velkommen 

De vil være fuldgyldige medlemmer fra den 1. januar 2017.

 

Kan jeg selv tjekke, om jeg har utætheder i min vandinstallation?

Ja, sådan gør du:

1. Sørg for at alt vand i husstanden er slukket. Husk at vaske- og/eller opvaskemaskine ikke må køre.

2. Gå ud til din måler og se om den stadig kører rundt:

   * Hvis det lille tandhjul på måleren står fuldstændig stille, er der ingen brud eller vand, der løber.

   * Hvis det lille tandhjul stadig kører rundt, tyder det på et skjult brud, eller vand der løber f.eks. et toilet.

 


Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation