Log ind   |  
Kontakt Minimer


Vandværkets mailadresse: hv8350@gmail.com


Bestyrelsen for Hadrup Vandværk april 2017:

Formand Asger Thykjær. Tlf.: 2166 6559

Næstform. Jakob H. Thomsen. Tlf.: 2140 1308

Sekretær Karl Bojsen. Tlf.: 4062 3856

Kasserer Anne-Marie Mathiasen. Tlf.: 2398 6122

Best. Medlem Lene Wendland. Tlf.: 2989 0866

Suppleant:
Peter Nielsen. Tlf.: 2380 4467

Interne revisorer:
Susanne Bisgaard. 
Anders Moseholt.
 

Regulativ Minimer

Et regulativ fastsætter reglerne for vandværkets levering af vand til forbrugerne og regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket.

Et regulativ beskriver også, hvordan vandværket skal opkræve takster for vand og tilslutningsafgifter.

Generelle informationer og lovgivning om vand, herunder 'Fællesregulativ for de private vandværker i Odder Kommune, og 'Vandforsyningsplan 2016 for Odder Kommune' kan findes på Odder Vandråds hjemmeside.

http://www.oddervandraad.dk

Når du står på vandrådets forside, så klik på 'Generel information' og du får adgang til bl.a. ovennævnte dokumenter.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation