Log ind   |  
Kontakt Minimer


Vandværkets mailadresse: hv8350@gmail.com


Bestyrelsen for Hadrup Vandværk april 2017:

Formand Asger Thykjær. Tlf.: 2166 6559

Næstform. Jakob H. Thomsen. Tlf.: 2140 1308

Sekretær Karl Bojsen. Tlf.: 4062 3856

Kasserer Anne-Marie Mathiasen. Tlf.: 2398 6122

Best. Medlem Lene Wendland. Tlf.: 2989 0866

Suppleant:
Peter Nielsen. Tlf.: 2380 4467

Interne revisorer:
Susanne Bisgaard. 
Anders Moseholt.
 

Vandkvalitet Minimer

 

Seneste analyse

Resultat af analyse for Chloridazon: AR-17-CA-00609989-01 (1).pdf

Forsyning med drikkevand (vand til husholdningsbrug) er i Danmark baseret på rent grundvand, som normalt kun undergår en simpel vandbehandling, dvs. iltning og filtrering. Det gælder i de fleste tilfælde også for vand til andre formål, hvor der skal anvendes vand med samme kvalitet. 

Det er målet, at vandforsyningen også fremover kan baseres på rent grundvand. Dette sikres ved en langsigtet grundvandsbeskyttelse.

Kvalitetskravene og kontrollen med vandkvaliteten samt vandforsyningsanlæggene bygger både på nationale regler og på EU’s drikkevandsdirektiv1. Drikkevandsdirektivet er implementeret i den danske lovgivning ved vandforsyningsloven og ved bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Der foretages analyse af vand udtaget forskellige steder i systemet: 

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

 

Resultaterne af de forskellige analyser af vand fra Hadrup Vandværk kan ses ved at klikke på linket nedenfor


Vandanalyser - Jupiter GEUS

Hjælp til at forstå de væsentligste stoffer i en vandanalyse:

317_-_Saadan_laeses_en_vandanalyse.pdf

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation