en-USda-DK
Du er her:   Vandværket > Bestyrelse
  |  Log ind

Bestyrelse

   Minimer


Morten B. Sørensen, formand (valgt for perioden 2017-2019)

Tina Molberg, kasserer og forretningsfører (valgt for perioden 2018-2020)

Anders Laursen, teknisk leder (valgt for perioden 2017-2019)

Ivan Berthel, dækkende ad hoc-opgaver (På valg i 2019)

Kaj Bryder, sekretær (valgt for perioden 2018-2020)

 


Kontakt

   Minimer

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

Email: kysing.vand@gmail.com

Palle Thøgersen har valgt at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde. Ivan Berthel indtræder i stedet for i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Tina Molberg overtager kasserer posten.

Næste generalforsamling afholdes i august 2019 kl. på Norsminde Kro.

Efter generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så husk at tilmelde dig.