en-USda-DK
Du er her:   Vandværket > Bestyrelse
  |  Log ind

Bestyrelse

   Minimer


Morten B. Sørensen, formand (valgt for perioden 2017-2019)

Palle Thøgersen, kasserer og forretningsfører (valgt for perioden 2017-2019)

Anders Laursen, teknisk leder (valgt for perioden 2017-2019)

Tina Molberg, dækkende ad hoc-opgaver (valgt for perioden 2018-2020)

Kaj Bryder, sekretær (valgt for perioden 2018-2020)

 


Kontakt

   Minimer

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

 

Email: kysingvand@mail.dk

Næste generalforsamling afholdes i august 2019 kl. på Norsminde Kro.

Efter generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så husk at tilmelde dig.