en-USda-DK
Du er her:   Vandværket > Regulativ
  |  Log ind

Regulativ

Minimer


MÅLERBRØND

Vedlagt figur med målerbrønd og ansvarsforhold ved drift - se link 2 - Målerbrønd.p

Det skal særskilt bemærkes at målerbrøndslåg skal vedligeholdes og sikres af andelshaveren.

Procedure for udsendelse af selvaflæsningskort og opkrævning af vandafgift:

Cirka 15. maj vil der blive udsendt selvaflæsningskort. Der skal ske indberetning af målerstand senest den 10. juni. Dette sker via en mail til kysingvand@mail.dk.

Cirka 1. juli vil der blive udsendt opkrævning tillige med indkaldelse til generalforsamling. Betalingsfrist er den 1. september. Ved senere betaling vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00

 

 

 


Kontakt

   Minimer

Kysing Næs Fællesvandværk 

Karen Maries Vej
Norsminde, 8300  Odder

Email: kysing.vand@gmail.com

Palle Thøgersen har valgt at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde. Ivan Berthel indtræder i stedet for i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Tina Molberg overtager kasserer posten.

Næste generalforsamling afholdes i august 2019 kl. på Norsminde Kro.

Efter generalforsamlingen serveres en lettere anretning. Så husk at tilmelde dig.