Log ind   |  
Kontakt Minimer

Vandværket Skovkilde
Smedegade 31, Ørting
8300 Odder 
Email: vand.skovkilde@gmail.com

 

Vandværket Skovkilde
Om vandværket
Om vandværket Minimer

Vandværk Skovkilde forsyner 475 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. Vandværket udpumper ca. 60.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed 
Drikkevandet har en total hårdhed på ca. 15 odH, det vil sige det er hårdt vand.


Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation