Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

TUNØ BY's Vandværk                    Hovedgaden 6B                                        8799 Tunø                                                        

 

Tunø Vandværk Om vandværket
Om vandværket Minimer

Vandby Vandværk forsyner 403 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 65.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed 
Drikkevandet i Vandby kommune er hårdt vand, det vil sige ca.16-18o dH.


Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation